1. Με σκοπό τη βελτίωση της Εσωτερικής Αγοράς στον τομέα των δομικών κατασκευών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 26 Μαΐου 2008 την αντικατάσταση της «οδηγίας για τα προϊόντα δομικών κατασκευών» (89/106/EΟΚ) από νέο κανονισμό με σκοπό την άρση όλων των υπόλοιπων κανονιστικών και τεχνικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων δομικών κατασκευών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

2. Νέα ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας «Οδηγός Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις» (Enterprise Finance Index) με σκοπό την παροχή δεδομένων και πληροφοριών για την καλύτερη πρόσβαση, σε πηγές χρηματοδότησης, για ΜμΕ των κρατών-μελών της Ε.Ε. Τελικός στόχος είναι η βελτιωμένη αποτίμηση των πολιτικών χρηματοδότησης ΜμΕ στην Ευρώπη.

3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (European Chemicals Agency – ΕCHA) εγκαινιάστηκε στις 3 Ιουνίου 2008, ως αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νομοθεσίας REACH για τις χημικές ουσίες.

4. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε δημιούργησε ένα Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) για θέματα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υποστήριξης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (Environmental Compliance Assistance Programme - ECAP). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τις ΜμΕ να ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και να διευκολύνουν την συμμόρφωσή τους με την υπάρχουσα νομοθεσία.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλλει αυστηρούς όρους για την εισαγωγή ηλιέλαιου από την Ουκρανία.

6. «Δεύτερη Ευκαιρία» (Second Chance) είναι μια νέα ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπεύει να απαλλάξει τις επιχειρήσεις από το κοινωνικό στίγμα της πτώχευσης.

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει όλα τα νέα οχήματα να διαθέτουν από το 2012 συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC) για την αποτελεσματική βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων.

8. Νέα ιστοσελίδα της Ε.Ε. για την ενημέρωση και προώθηση του δωρεάν αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2008 (European Enterprise Awards) επιβραβεύουν τις σημαντικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο.

10. Η Γαλλία θα διαδεχθεί τη Σλοβακία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1 Ιουλίου 2008 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008.1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Μεσογειακό Πρόγραμμα 2007-2013» μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Ισπανίας (με τη συμμετοχή της Κροατίας και του Μαυροβουνίου). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομίας της εν λόγω περιφέρειας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η απασχόληση για τις μελλοντικές γενιές. Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της εδαφικής συνοχής και στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιφέρεια αυτή.

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με θέμα «Υποστήριξη για την Πολιτική της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας» (Information & Communication Technologies Policy Support Programme - ICT PSP) με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας μέσα από την καλύτερη χρήση των εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας από τις ΜμΕ και την κυβέρνηση.

3. Νέο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Πύλη» (EU Gateway Programme) με στόχο την υποστήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με εταιρείες από την Ιαπωνία και την Κορέα.

4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ERASMUS για Νέους Επιχειρηματίες» με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ε.Ε. δημοσιοποίησε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με αντικείμενο την επιχορήγηση σχεδίων που θα δίνουν σε νέους επιχειρηματίες της Ε.Ε. τη δυνατότητα να μαθητεύσουν σε εταιρείες έμπειρων επιχειρηματιών άλλου κράτους της Ε.Ε. Πρόταση δύνανται να υποβάλουν όλοι οι ιδιωτικοί οργανισμοί ή επιχειρήσεις.1. Εταιρεία από την Ισραήλ που δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων (και ειδικότερα στην παραγωγή υγιεινών παγωμένων επιδορπίων) αναζητά συνεργάτες για κοινοπραξία και τεχνολογική συνεργασία.

2. Εταιρεία από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ειδικευμένη στην παραγωγή και εμπόριο αναψυκτικών αναζητά συνεργάτες για κοινοπραξία. Επίσης επιθυμεί να πουλήσει τις εγκαταστάσεις της.

3. Εταιρεία από τη Βουλγαρία ειδικευμένη στην επεξεργασία και κονσερβοποίηση φρούτων και λαχανικών επιθυμεί να πουλήσει το εργοστάσιο της.

4. Τούρκικη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του ξύλου (μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου) αναζητά συνεργάτες για εμπορική συνεργασία.

5. Εταιρεία από τη Λιθουανία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του ξύλου (καπλαμά) προσφέρει υπεργολαβία.

6. Εταιρεία από την Πορτογαλία ειδικευμένη στην παραγωγή πλαστικών προϊόντων αναζητά συνεργάτες για ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογία. Επίσης προσφέρει υπεργολαβία.

7. Εταιρεία από την Τουρκία ειδικευμένη στην επεξεργασία μετάλλου αναζητά συνεργάτες για εμπορική συνεργασία.

8. Εταιρεία από την Αρμενία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των δομικών υλικών (μονωτικού υλικού) αναζητά υπεργολάβο και συνεργάτες για κοινοπραξία και τεχνολογική συνεργασία. Επίσης αναζητά προμηθευτή για πρώτες ύλες.

9. Βουλγάρικη εταιρεία ειδικευμένη στην παραγωγή συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού αναζητά συνεργάτες για κοινοπραξία.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος / Enterprise Europe Network – Hellas, (κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail euroinfo@sbbe.gr )1. Ανοιχτή προκήρυξη (Scottish Prison Service) Εδιμβούργο, Σκωτία για την προμήθεια υφασμάτων και συναφών ειδών, αρ. 2008/S 102-136769. Καταληκτική ημερομηνία 03.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

2. Ανοιχτή προκήρυξη (Eastern Shires Purchasing Organisation) Leicester, Αγγλία για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθήκης, αρ. 2008/S 106-141957. Καταληκτική ημερομηνία 08.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

3. Ανοιχτή προκήρυξη (CBS Supplies) Runcorn, Αγγλία για την προμήθεια χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, πετσετών χειρός, και χαρτοπετσετών, αρ. 2008/S 109-146378. Καταληκτική ημερομηνία 11.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

4. Ανοιχτή προκήρυξη (Imperial College Healthcare NHS Trust) London, Αγγλία για την προμήθεια εξαεριστήρων, αρ. 2008/S 108-144831. Καταληκτική ημερομηνία 11.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

5. Ανοιχτή προκήρυξη (National Maritime Museum) London, Αγγλία για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας, αρ. 2008/S 102-136772. Καταληκτική ημερομηνία 11.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

6. Ανοιχτή προκήρυξη (DAK – Unternehmen Leben) Αμβούργο, Γερμανία για την προμήθεια υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας, αρ. 2008/S 109-146384. Καταληκτική ημερομηνία 12.07.2008. Υποβολή προτάσεων στη γερμανική γλώσσα.

7. Ανοιχτή προκήρυξη (Wuppertaler Stadtwerke GmbH) Wuppertal, Γερμανία για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, αρ. 2008/S 109-146386. Καταληκτική ημερομηνία 14.07.2008. Υποβολή προτάσεων στη γερμανική γλώσσα.

8. Ανοιχτή προκήρυξη (Defence Science and Technology Laboratory) Sevenoaks, Αγγλία για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αρ. 2008/S 112-150290. Καταληκτική ημερομηνία 16.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

9. Ανοιχτή προκήρυξη (Home Group Limited) Newcastle-upon-Tyne, Αγγλία για την προμήθεια συστημάτων συναγερμού κλοπής και πυρκαγιάς, αρ. 2008/S 116-154807. Καταληκτική ημερομηνία 18.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

10. Ανοιχτή προκήρυξη (Yorkshire Purchasing Organisation) Wakefield, Αγγλία για την προμήθεια τοματών σε κονσέρβα, αρ. 2008/S 108-144612. Καταληκτική ημερομηνία 20.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.

11. Ανοιχτή προκήρυξη (Servicebetrieb Viersen) Viersen, Γερμανία για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων, αρ. 2008/S 104-139654. Καταληκτική ημερομηνία 22.07.2008. Υποβολή προτάσεων στη γερμανική γλώσσα.

12. Ανοιχτή προκήρυξη (Bundeswehr – Dienstleistungszentrum Erfurt) Ερφούρτη, Γερμανία για την προμήθεια χοιρινού κρέατος, αρ. 2008/S 112-150288. Καταληκτική ημερομηνία 28.07.2008. Υποβολή προτάσεων στη γερμανική γλώσσα.

13. Ανοιχτή προκήρυξη (Stadt Deggendorf) Deggendorf, Γερμανία για την προμήθεια επίπλων, αρ. 2008/S 112-150283. Καταληκτική ημερομηνία 29.07.2008. Υποβολή προτάσεων στη γερμανική γλώσσα.

14. Ανοιχτή προκήρυξη (Wolverhampton City Council) Wolverhampton, Αγγλία για την προμήθεια συστατικών για σάντουιτς, αρ. 2008/S 116-154514. Καταληκτική ημερομηνία 31.07.2008. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.1. Συνέδριο με θέμα : «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (World Renewable Energy Congress), 19-25 Ιουλίου 2008, Glasgow, Σκωτία.

2. Συνέδριο με θέμα : «Ηλεκτρονικά είδη φιλικά προς το περιβάλλον» (ELECTRONICS GOES GREEN), 8-10 Σεπτεμβρίου 2008, Berlin, Γερμανία. 

1. Διεθνής Έκθεση (TEXWORLD), 14–16 Ιουλίου 2008, New York, ΗΠΑ, στον κλάδο ένδυσης.

2. Διεθνής Έκθεση (PREMIERE VISION PREVIEW NEW YORK), 16–17 Ιουλίου 2008, New York, ΗΠΑ, στον κλάδο ένδυσης.

3. Διεθνής Έκθεση (SIMM - SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA DE MADRID), 17–19 Ιουλίου 2008, Madrid, Ισπανία, στον κλάδο ένδυσης.

4. Διεθνής Έκθεση (AMSTERDAM INTERNATIONAL FASHION WEEK), 19–28 Ιουλίου 2008, Amsterdam, Ολλανδία, στον κλάδο ένδυσης.

5. Διεθνής Έκθεση (CHINA INTERNATIONAL MACHINE TOOLS & MOULDS EXHIBITION), 28–31 Ιουλίου 2008, Qingdao, Κίνα, στον κλάδο μηχανημάτων (εργαλείων και καλουπιών).

6. Διεθνής Έκθεση (CHINA INTERNATIONAL PLASTICS & RUBBER INDUSTRY EXHIBITION), 28–31 Ιουλίου 2008, Qingdao, Κίνα, στον κλάδο ελαστικών και πλαστικών ειδών.

7. Διεθνής Έκθεση (BODY LOOK), 27–29 Ιουλίου 2008, Dusseldorf, Γερμανία, στον κλάδο εσωρούχων.

8. Διεθνής Έκθεση (WOOD PRODUCTS & TECHNOLOGY), 27–30 Αυγούστου 2008, Goteberg, Σουηδία, στον κλάδο του ξύλου.

9. Διεθνής Έκθεση (SWEETS CHINA), 3–5 Σεπτεμβρίου 2008, Shanghai, Κίνα, στον κλάδο ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.Εκδήλωση με θέμα : «Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία» (Euro-Mediterranean Business Lounge), 3-4 Ιουλίου 2008, Marseille, Γαλλία. 

1. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ
2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
3. Προεδρία Γαλλίας
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα
5. Έλληνας Επίτροπος
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ
7. Ελληνικός Κόμβος Πληροφόρησης για Έρευνα & Καινοτομία
8. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής
9. Δικαιώματα των πολιτών της διευρυμένης ΕΕ

10. EU Bookshop

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas

Βανέσσα Βλοτίδου, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη
, Υπεύθυνη Πληροφόρησης

Χρύσα Πάνου, Βοηθός Πληροφόρησης

Τηλ. : +30 2310 539817  Φαξ : +30 2310 541491

URL : www.sbbe.gr


send us email


Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

►Τo e-flashnews μπορείτε να τo βρείτε και
online στο Internet στη διεύθυνση : http://www.sbbe.gr/newsletters/eflashnews/2008_06.htm