ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο36 - 13 Μαίου 2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Ενημέρωση Επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Ξεκίνησε το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 από την ΕΑΤ
3 ΑΑΔΕ - Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
4 Υπουργείο Οικονομικών - Τέσσερις νέες Υπουργικές Αποφάσεις, που επεκτείνουν για τον μήνα Μάιο την ισχύ των μέτρων στήριξης
5 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης
6 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας
7 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Τροποποίηση της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (B’ 1077) για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων – Ρύθμιση καταβολής σε ότι αφορά τα υπαγόμενα πρόσωπα
8 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών
 
   
 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]