ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο35 - 11 Μαίου 2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 Έρευνα του ΣΒΕ για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των ΜΕΤΡΩΝ για την πανδημία και την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
2 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων. Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας
3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας
4 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)
5 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), και του άρθρου 8 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύουν, με τις οποίες λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
6 taxheaven.gr - Σε λειτουργία η παλτφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή (2): Αίτηση χορήγησης - Οδηγίες για την αίτηση
7 capital.gr - Χ. Σταϊκούρας: Έως 9 μήνες η επιδότηση δόσης δανείου μέσα από το σχήμα "γέφυρα"
8 e-forologia.gr - Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013
9 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Επτά προοπτικές για την ψηλάφηση της μετά κορωνοϊό εποχής
 
   
 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]