ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο34 - 8 Μαίου 2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19
2 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013
3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.
4 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Γ. Βρούτσης: Ηλεκτρονικά πλέον η ασφαλιστική ενημερότητα 1.500.000 μη μισθωτών ασφαλισμένων – εργαζόμενων. Καταργούμε τη γραφειοκρατία ετών
5 e-ΕΦΚΑ - «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/2020»
6 taxheaven.gr - Διαθέσιμο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο της δήλωσης για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες
7 e-forologia.gr - Άδεια ειδικού σκοπού: Διευκρινίσεις για την καταχώριση της σε ΑΠΔ και ΕΡΓΑΝΗ - Πως θα γίνει η πληρωμή της
8 taxheaven.gr - Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2019
9 capital.gr - Θ. Σκυλακάκης: Πρόσθετα κονδύλια για στήριξη της εργασίας, στο τραπέζι η μείωση της προκαταβολής φόρου
10 Deloitte - The heart of resilient leadership: Responding to COVID-19. A guide for senior executives
11 businessdaily.gr - Ακόμη και τις 120 δόσεις εξετάζει να επαναφέρει το υπ. Οικονομικών
12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΛΒΛΕΨΕΙΣ - ΕΛΛΑΔΑ
 
   
 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]