ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο29 - 24 Απριλίου 2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 tαxheaven.gr - Τροποποιείται η πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
2 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων απότα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
3 e-forologia.gr - Ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία. Τι ισχύει για οφειλές που καθίστανται απαιτητές από 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής
4 ΑΑΔΕ - «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την υποβολή και την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορία στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19»
5 WORLD TRADE ORGANIZATION - EXPORT PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS INFORMATION NOTE
6 capital.gr - Συνέπειες του COVID-19 στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων
7 LSΕ - How to restart the economy after Covid-19
8 KPMG – Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου COVID-19
9 theguardian.com - Air traffic before and after Europe's coronavirus lockdowns – video
 
   
 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]