ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο27 - 16 Απριλίου 2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Δεύτερος γύρος δανειοδότησης επιχειρήσεων από το κράτος
2 e-forologia.gr - Πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού
3 Υπουργείο Eργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»
4 taxeaven.gr - Έκπτωση 25% στις φορολογικές οφειλές Μαρτίου και Απριλίου που εξοφλούνται εμπρόθεσμα - Τι πρέπει να γνωρίζετε: Ερωτήσεις - απαντήσεις από την ΑΑΔΕ
5 ΑΑΔΕ - «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84)»
6a ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – Εκθεση για την Ελληνική Οικονομία (01/20)
6b ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - Παρουσίαση Τριμηνιαίας Έκθεσης ΙΟΒΕ (1ο Τρίμηνο 2020)
7 European Commission - Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures
8 liberal.gr - Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Ύφεση 4,4% στο καλό σενάριο και 11,2% στο κακό
9 Nestor Advisors - Boards and the virus: seven perspectives on the day after
 
   
 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]