ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο24 - 13 Απριλίου 2020  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1 Υπουργείο Οικονομικών - Παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού
2 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων - Ανακοίνωση-Οδηγίες ΠΟΜΙΔΑ για τη μείωση των μισθωμάτων
4 NOMOS Law Firm - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
5 taxheaven.gr - Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων
6 American Medical Association - What’s ahead on COVID-19? Expert offers forecast for summer, fall
7 politico.eu - Inside the global race to prevent another depression
8 theguardian.com - Coronavirus: who will be winners and losers in new world order?
 
   
 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]