ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο18 - 3 Απριλίου 2020  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1 taxheaven.gr - myBusinessSupport: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την επιστρεπτέα προκαταβολή - Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης
2 eforologia.gr - Διενέργεια ελέγχων υλοποίησης των επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων σε ποσοστό 100% από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές η/και ελεγκτικές εταιρείες
3 Υπουργείο Οικονομικών - Άνοιγμα Ειδικού Λογαριασμού για την κατάθεση δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών λόγω του κορονοϊού
4 Ελληνική Ενωση Τραπεζών - Διαβίβαση στοιχείων αξιογράφων στο πλαίσιο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (άρθρο δεύτερο) αναφορικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες
5 International Monetary Fund (IMF) - Economic Policies for the COVID-19 War
6 capital.gr - Fitch - Η βαθιά παγκόσμια ύφεση είναι πλέον το βασικό σενάριο για το 2020
7 Dealnews – Συνέντευξη του κ. Α. Σαββάκη, Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]