ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19
  #COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο13 - 27 Μαρτίου 2020  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
ΜΕΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
1 Υπουργείο Οικονομικών / Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
2 Υπουργείο Οικονομικών - Επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται
3 taxheaven.gr - Στα μέτρα και οι ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας εφόσον τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τον κύριο ΚΑΔ
4 taxheaven.gr - Παρατάσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Πλήρης οδηγός
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Αναβολή 75 ημερών για τις επιταγές πληττόμενων επιχειρήσεων
6 liberal.gr - JP Morgan: «H συντομότερη και βαθύτερη ύφεση στη σύγχρονη ιστορία»
7 liberal.gr - Ο κίνδυνος μόνιμης ζημιάς και πώς θα την αποφύγουμε
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του ΣΒΕ για ενημέρωση.
Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).

Το "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #COVID-19" μπορείτε να το δείτε on-line στη διεύθυνση https://www.sbe.org.gr/covid/
[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]