New Year’s Dinner Party 2020

New Year’s Dinner Party 2020

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Σαββάκης
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούν εσάς,
τους φίλους και συνεργάτες σας
την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου
και ώρα 20:30’
στο ξενοδοχείο Porto Palace

ΜΟΥΣΙΚΟ – ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γιώργος Γιαννιάς
Mary Doutsi & The Swingers

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έντυπο συμμετοχής
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας