ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ LAW FIRM

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ LAW FIRM

Το δικηγορικό γραφείο που ίδρυσε ο Σταύρος Κουμεντάκης πριν από τριάντα χρόνια, στην πόλη της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε σε μία σύγχρονη Δικηγορική Εταιρεία, με υπερτοπική παρουσία-από τις σημαντικότερες του κλάδου. Η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, προσφέρει Νομικές Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες επιχειρήσεων με ηγετική θέση στον κλάδο τους, κάποιων από αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας στη δομημένη ανάπτυξή τους.

Με μια ισχυρή και πεπειραμένη ομάδα, τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στην Αθήνα (ήδη από εικοσαετίας) και ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των νομικών θεμάτων που αναφύονται σε πληθώρα τομέων της ελληνικής οικονομίας (ενδεικτικά στη Βιομηχανία, στις Υπηρεσίες, στο Εμπόριο). Ταυτόχρονα παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, υποστήριξη και λύσεις σε συγκεκριμένους κλάδους του δικαίου όπως (ενδεικτικά) τους σχετικούς με το Εταιρικό, το Εμπορικό και το Αστικό δίκαιο, τις Εξαγορές & τις Συγχωνεύσεις, το Δίκαιο Ανταγωνισμού, τις Συμβάσεις, τη Διαχείριση Κρίσεων, τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν Τράπεζες και εταιρείες του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, τα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Εργαλεία, την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Κανονιστική Συμμόρφωση (λ.χ. GDPR).

Με βάση το δόγμα BEYOND LEGAL SERVICES, ομάδα εξαίρετων Νομικών υπό την ηγεσία του Σταύρου Κουμεντάκη μαζί με μία πλειάδα διακεκριμένων συνεργατών & επιστημονικών συμβούλων, διασφαλίζουν ότι οι πελάτες θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες τους που συνδυάζουν ταχύτητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα, με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εργάζεται ως  Στρατηγικός Συνεργάτης παρέχοντας Προηγμένες Νομικές Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, τη Διοίκηση, τους Μετόχους και τα Ανώτατα Διοικητικά τους Στελέχη.

Από τη σύσταση μιας εταιρείας, την επέκτασή της με εξαγορές, τη συγκέντρωση κεφαλαίων για επενδύσεις έως και την καταξίωσή της σε ηγετικές θέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η ομάδα της ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  έχει προτείνει, τα τελευταία χρόνια, ρηξικέλευθες λύσεις, έχει επιτυχώς αντιμετωπίσει δυσεπίλυτα προβλήματα και έχει διαχειριστεί και ολοκληρώσει εξαιρετικά περίπλοκες συναλλαγές. Η ικανότητα και η εμπειρία των στελεχών της συνδράμει τις επιχειρήσεις σε κάθε τους βήμα αλλά και, ιδίως, στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Λεωφ. Νίκης & Μοργκεντάου 1

54622, Θεσσαλονίκη

Τηλ. κέντρο: (+30) 2310 278 084

Fax: (+30) 2310 226 496

U: www.koumentakislaw.gr

E: info@klaw.gr