ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΕ-ΔΕΘ


http://www.kekssd.gr

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ ιδρύθηκε το 1995 με απόφαση των Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η δυναμική των εταίρων του αποτελεί το μεγάλο του ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Είναι ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας (Κεντρική Μακεδονία)πιστοποιημένο στα Θεματικά Πεδία: Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουρισμού & Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνικά και Μεταφορών. Αναπτύσσει δραστηριότητες σε επτά τομείς: Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπαιδευτικό Υλικό, Ημερίδες / Συνέδρια, Μελέτες / Έρευνες, Συμμετοχή σε Δίκτυα, Συνεργασίες με μεγάλους φορείς και οργανισμούς της πόλης σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, Πιστοποιήσεις περιεχομένου σπουδών, Προώθηση εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας.

Είναι πιστοποιημένη Τοπική Ακαδημία Δικτύωσης Η/Υ Cisco, πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα και υλοποιεί το πρωτότυπο και ευέλικτο πρόγραμμα “Τεχνικοί Δικτύων Η/Υ», το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (e-learning) και πιστοποίηση στον τομέα των δικτύων από τη Cisco.

Είναι πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL (European Computer Driving License), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα στα στελέχη επιχειρήσεων και στους εργαζόμενους, να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων πληροφορικής (ECDL Start, ECDL Core, ECDL Advanced) στις εγκαταστάσεις του.

Έχει πιστοποιηθεί με βάση το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2000 από την TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, στην συνεχή προσπάθεια να βελτιώσει τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχει. Το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο την συνεχή ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων του ΚΕΚ και των εργαζομένων του.

Ο βασικός σκοπός του ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ είναι η κατάρτιση – εκπαίδευση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία έχει πιστοποιηθεί.

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχους της:
α) τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας,
β) την απορρόφηση ποσοστού των ανέργων της Περιφέρειας στην αγορά εργασίας
γ) τη συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας