Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή και Ημερίδα Επιχειρηματικών Συναντήσεων Β2Β στο Λάγος της Νιγηρίας