Ενημερωτική Ημερίδα για τις ευκαιρίες και δυνατότητες επιχειρηματικής παρουσίας στις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής

Ενημερωτική Ημερίδα για τις ευκαιρίες και δυνατότητες επιχειρηματικής παρουσίας στις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ