Εφαρμογή του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στη βιομηχανία

Εφαρμογή του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στη βιομηχανία

Η εφαρμογή του φυσικού αερίου προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στη βιομηχανική χρήση, συμβάλλοντας σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής, μειώνοντας παράλληλα το ενεργειακό κόστος και ενισχύοντας την ανάπτυξη. Ήδη σήμερα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχουν συνδεθεί από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) με το δίκτυο φυσικού αερίου περισσότερες από 40 βιομηχανίες.

Καθώς όμως το δίκτυο του αερίου δεν καλύπτει όλες τις περιοχές, για τις απομακρυσμένες από το ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου περιοχές και βιομηχανίες, δίνεται πλέον η δυνατότητα τροφοδότησης με τη χρησιμοποίηση του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Με την τεχνολογία CNG, δύναται να τροφοδοτηθούν απομακρυσμένες βιομηχανίες από ειδικά διαμορφωμένα βυτία, με τα οποία μεταφέρεται από το δίκτυο διανομής στις εγκαταστάσεις παραγωγής των βιομηχανιών το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) σε πίεση 200bar, εφαρμόζοντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι απομακρυσμένοι βιομηχανικοί καταναλωτές δύναται να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων, καλύπτοντας τις ενεργειακές τους ανάγκες, στην παραγωγή, σε θέρμανση, κλιματισμό, παραγωγή ζεστού νερού, ατμού ή ξήρανσης, με ασφάλεια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και αναπτύσσοντας περαιτέρω την δραστηριότητά τους.

Για τις περιοχές της γεωγραφικής περιφέρειας του Νομού Θεσσαλονίκης και της διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας που τροφοδοτούνται με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), αρμόδια είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) που λειτουργεί ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αντίστοιχα, οι απομακρυσμένοι βιομηχανικοί καταναλωτές, που εκτιμώνται σε περισσότερους από 100 για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, δύναται να τροφοδοτηθούν με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) απ’ ευθείας από τις εταιρείες προμήθειας.

Για το ζήτημα, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου τροφοδότησης με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, γεγονός που θα καταστήσει εφικτή την τροφοδότηση των πρώτων απομακρυσμένων περιοχών και βιομηχανικών καταναλωτών.