ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:15-17:30 Άφιξη Συμμετεχόντων – Εγγραφή – Καφές

17:30-17:45 Χαιρετισμός – Ιωάννης Μήτσης, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Ιωαννίνων

17:45-18:15 «Εισαγωγή και σύντομη παρουσίαση του έργου ACCESS» – Ιωάννης Δασκαλόπουλος, Διευθυντής, Επιμελητήριο Ιωαννίνων

18:15-18:45 «Χρηματοδότηση για καινοτομία και επιχειρηματικότητα» – Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

18:45-19:15 «Χρηματοδότηση μέσω Venture Capitals» – Εκπρόσωπος Ελληνικής Ένωσης Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, Ελληνική Ένωση Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital)

19:15-19:45 «Εμπειρίες χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων» – Δημήτρης Τσίγγος, Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων

19:45-20:15 «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ACCESS» – Νίκος Βασιλειάδης, Υπεύθυνος Έργου – Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, TREK Consulting

20:15 Δείπνο