Αποστολή του ΣΒΕ

Η αποστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Η αποστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: Μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, Μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη του Βορειοελλαδικού Τόξου, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, Συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αποστολή του ΣΒΕ.