Α. Καραγιαννάκης Α.Ε.  “ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”

Α. Καραγιαννάκης Α.Ε. “ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”

Η Α. Καραγιαννάκης Α.Ε.  “ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” ξεκινά ως οικογενειακή επιχείρηση το 1970 από τον Ανδρέα Καραγιαννάκη, έναν άνθρωπο με πλούσια εμπειρία στην πτηνοτροφία. Το έργο και το όραμά του σήμερα έχουν αναλάβει και εξελίσσουν τα δύο του παιδιά με τις ίδιες αξίες και τα υψηλά standards του ιδρυτή της. Στα 46 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία  εστιάζοντας στην εξέλιξη και το μέλλον με σεβασμό στην παράδοση της ποιότητας,  στελεχωμένη με ικανότατο επιστημονικό, τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, διαθέτει έντονη δευτερογενή παραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα.

Η επιχείρηση έχει συντελέσει καθοριστικά στη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής της Χαλκιδικής αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής πτηνοτροφίας εν γένει. Το δίκτυο διανομής της εταιρίας φτάνει σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ παράλληλα η εταιρία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα.